26.09.2021
почистване на ями

Почистването на септични ями – защо се извършва от професионалисти

Може би на повечето хора, които живеят в апартаменти в града да им се струва странно, че има домакинства, които периодично наемат специалисти за почистване на септични ями. Факт е, че в 21 век все още в страната има населени места, в които липсата на канализация затруднява до голяма степен ползването на елементарни битови уреди, които имат отношение към ежедневните ни навици и ангажименти. Пералня, съдомиялна, бойлер дори мивката в кухнята са източници, които генерират канални води, които изисква да бъдат събирани в изолирана зона като септичната яма. Почистване на септични ями е услуга, която  се използва дори в не малко столични квартали, в които тепърва предстои да бъде изградена канализационна инсталация, която да поемата мръсните канални води. Но до тогава домакинствата с принудени периодично да плащат за услугата, тъй като е ясно, че от това зависят ежедневните им битови навици.

Специфика на почистването на септични ями

Наложително е да бъдат почиствани септичните ями, а причината за това се дължи на факта, че те са с определена вместимост. При ежедневно ползване на вода за битови нужди е логично и каналните води да се увеличават, което изисква да се използва услуга по почистване на септичната яма. Самото действие включва:

септична яма
  • Изпомпване на каналната вода от септичната яма;
  • Натоварване в специална цистерна;
  • Извозване и транспортиране на съдържанието до най-близка централна канализация;
  • Почистване на ямата;
  • Дезинфекция на ямата.

Всеки един от процесите е особено значим и решаващ за правилното функциониране на това на практика примитивно съоръжение за сбиране на отпадни води. Но безспорно е немислимо да то пренебрегнете, тъй като риска за дворното място, в което е изградена ямата е много голям. Несъмнено може да се стигне до отравяне на почвата, унищожаване на плодородието и причиняване на епидемия. Ето защо е от съществено значение да имате предвид това, че използването на услугата определено е сред водещите акценти, които могат да установят абсолютен ред при ползването на всеки домашен електроуред, който генерира канални води.

Не се опитвайте сами да прилагате подобни пречиствателни действия, защото в крайна сметка ролята на професионалистите е да се осигури бързо, прецизно и качествено почистване на ямата и да се премине през етапи на дезинфекция, които да намалят риска от еко катастрофа в имота ми. Каналните и фекални отпадни води са токсични, така че е важно да се приложат професионални методи за почистване и дезинфекция.

Удължете живота на вашата септична яма и на всеки шест месеца поверявайте нейната поддръжка в ръцете на опитни професионалисти.