вт. авг. 11th, 2020
водомер

Смяна на водомери – обща информация, с която всеки потребител трябва да е запознат

Високите изисквания на доставчиците за вода за битови нужди по отношение работата и ефективното функциониране на измервателните уреди изисква при авария и проблем да се използват професионални услуги за тяхното отстраняване. Действително водомерите са сред специфичните и особено важни уреди, които имат за цел да предоставят информация за използваното от домакинството количество вода. Още при строителството на жилищни и нежилищни сгради се монтират водомери на входа на инсталацията и така съобразно показанията се начислява съответната такса, която клиента следва да заплати. Повредите, свързани с водомерите са неизбежни. Като се има предвид именно натовареността на уреда както и риска от преминаване на твърди частици, които биха могли да компрометират работата им е приоритетно да се вземат под внимание някои основни детайли, които биха били от значение за извършването на ремонтни и монтажни работи. А с тях ще ни запознаят от Хидро Старт на своята уеб страница https://hidro-start.com/smiana-na-vodomeri/.

Кое налага необходимостта от нов водомер

Логиката е такава, че когато един домашен уред не работи или го носим на ремонт или си купуваме нов. Такъв е принципа, който следваме и при повреда на водомера. Много са нещата, които могат да дадат симптоматика, че има нещо нередно с неговата коректна работа като:

  • Нереално ниски сметки за вода;
  • Твърде високи сметки за вода;
  • Забелязва се теч на мястото на свързаност на водомера с Вик битовата инсталация.

Това са основните причини, които могат да покажа, че има някаква нередност и е време да се предприемат мерки. Естествено, че има още един фактор, който предвещава нуждата от смяна на водомера. Имайте предвид, че като експлоатационни показатели тези уреди също имат предел на живот. ВиК дружествата доставчици имат сключен договор с всеки потребител, като в договора е отбелязан срок от 10 или 15 години за смяна на водомера с оглед неговата амортизация. Така, че ако трябва да обобщим основните причини, от които се налага водомера да бъде сменен то това са:

  • Дефекти с устройството за измерване на потребеното количество вода;
  • Настъпване на фактически срок и предписание от дружеството доставчик за смяна на водомера с нов.

На hidro-start.com можете да откриете подробна информация за това какви с изискванията към водопроводчиците, които биха могли да извършат такава манипулация. Като основен акцент ще отбележим задължителния лиценз, който реално дава възможност цялата процедура да бъде извършена напълно законно.

Смяната на водомери в три важни стъпки

вик инсталация

Спецификата при смяната  на водомерите не е в сложността, а в това да се наеме правилния екип, който има право да извърши подмяната. Всъщност всеки домакин, който е сръчен и разполага с правилните инструменти би могъл да смени водомера, но реално няма такова законово право. Както споменахме само лицензирани фирми и водопроводчици могат да демонтират стари и и да монтират нови измервателни уреди. А самите стъпки, които се следват са изцяло съобразени с изискванията на ВиК дружествата, доставчици на вода за битови нужди:

  • Демонтаж на стария водомер.

За да се извърши премахване на стария, дефектен или с изтекли експлоатационни данни водомер е от съществено значение да се изготвят нужните документи, които да придружават това действие. Самото демонтиране отнема няколко минути, но преди това е решаващо да се изготви тристранен протокол, в който се описват причините за демонтажа, показанията на водомера, неговия сериен номер и номер на пломба;

  • Монтаж на нов водомер.

Преди да се монтира нов водомер се избира такъв. Практиката е такава, че всяко дружество има специфични изисквания към моделите водомери и обикновено фирмите, които предлагат такава услуга като hidro-start.com предоставят два-три варианта на клиентите, от които да избера. След като водомера е избран се пристъпва към неговия монтаж. Преди да се пристъпи към третата фаза се извършва тест за евентуални течове и ефективно отчитане на водата, преминаваща през новия водомер.

  • Узаконяване.

Това е стъпката, която финализира смяната на водомера т.е. изготвят се документи с номера на водомера както и този на поставената нова пломба, а освен това документите се предоставят в офиса на дружеството доставчик за да бъде напълно законно извършена монтажната дейност.

Ако търсите лицензирана фирма за монтаж на нови водомери можете да се доверите на Хидро Старт – гарантирано коректно обслужване на най-добри цени.