13.06.2024

Професионални кредити – за коя категория потребители са предназначени?

Кредитирането е сложна и много добре развита сфера, в която основните участници са банки или небанкови финансови институции от една страна, и кредитополучатели от друга страна. Видовете кредити, които се предлагат на пазара са доста разнообразни като специфика и параметри. Няма спор, че едни от най-популярните са микрозаемите, на които клиентите разчитат за преодоляване на чисто битови финансови потребности. Следващи по търсене са така наречените потребителски кредити, които са характерни за клиенти, които имат намерение да направят по-сериозна покупка като например лек автомобил, битова бяла техника, предприемат пътуване, заемат се с ремонтиране на жилището си. На трета позиция са онези финансови продукти, които са известни като ипотечно кредитиране. Тук е ясно за какво са предназначени- покупка на имат като задължително обезпечението е самия обект на кредитирането или пък друг материален интерес. До тук изброените форми на финансиране са от типа масови заеми. Освен тях обаче има инвестиционни, които са насочени за подобряване и развитие на бизнес или стартирането на такъв. Отпускането на кредити днес е доста развито и от гледна точка на това какви са потребностите на клиентите можем да кажем, че потребителите на тези инструменти са наистина максимално удовлетворени от предоставените им условия.

професионално кредитиране

Напоследък се заговори и за така нареченото професионално кредитиране. Какво точно означава обаче това? Коя категория потребители обхваща и има ли връзка с одобряването на кандидатите за такива заеми. Всъщност практика е например лица, които работят в държавния сектор да се ползват с преференции при кандидатстване за заем, независимо от неговия вид. В частния сектор също има доста професии,които са максимално добре платени и при нужда от допълнителни средства за жилище, автомобил или друга покупка служителите имат възможност да договорят наистина прилични условия като лихва, срок на погасяване. Този модел професионални кредити бе патент на банковите институции, но през последните няколко години  и фирмите в сектора с кредитите също го прилагат като начин за обхващане на по-широк кръг от потребители.

Самото разграничаване на тези финансови инструменти, наричани още професионални кредити си има строга специфика. Те се определят като ниско рискови, тъй като касаят категория професии, които са един вид сигурни и с гарантирани доходи. Такива например са служителите в МВР, Общини, държавни структури на министерствата, учители, лекар, адвокати, ИТ специалисти и много други. Устойчивите позиции и професионалната квалификация всъщност се оказват наистина много сериозен мотив кандидатите за такива заеми да бъдат по-лесно одобрявани и на тях да им бъдат предоставени по-облекчени условия при погасяването на заема. Така например ако един главен експерт в Министерството на Земеделието, който има над десет години трудов стаж в структурата, ползва се с добра оценка на своите ръководители и колеги, брутното му възнаграждение е над 1500 лева, има шанса да си купи чисто нов автомобил на лизинг. Всеки един кредитор ще вземе под внимание неговите професионални изяви и определено това ще повлияе за отпускането на дългосрочен заем з ниска лихва и срок на погасяване, съобразен с месечните разходи на клиента.

Друга категория професионални заеми са онези, които са предназначени за реализация на току що завършили студенти и приети на работни места, в които имат потенциал за развитие. Този модел професионално кредитиране наистина е насочено към създаването на стабилност от гледна точка на паричен поток като идеята е младите специализанти да получат самочувствието, от което се нуждаят за своето професионално развитие.  Без значение дали сумите ще бъдат отпуснати от банки или фирми за бързи заеми отново преференциите тук са насочени към конкретни професии, които още веднъж подчертаваме са слабо рискови.

Ако обърнете внимание на категорията кандидати за такива заеми то няма как да не ги определим като интелигентна група потребители, които разполагат с определена финансова стратегия. Имайте предвид, че много от тези хора могат да си позволят доста добър живот и нямат нужда от кредит, но при условие, че им се предлага шанс да получат възможно най-ниските лихви и гъвкави условия то е логично да се възползват от тях. Така, че днес професионалното кредитиране наистина е една интересна форма, с която можете да се запознаете подробно ако проявявате интерес. По отношение на банковите институции, които могат да предложат професионални заеми има допълнителни изисквания, които кандидатите следва да спазят. Едно от най-традиционните е трудовото възнаграждение, което служителя получава да бъде превеждано в разплащателна сметка на титуляра открита в същата банка. Освен това има и други дребни подробности, които също могат да са предпоставка за това да се получат добри и приемливи условия.

заеми

Кредитирането наистина си има своите предимства и определено търсенето на перфектното условие, което да допринесе за подобряване на материалното ни състояние, изграждането на една стабилна и нормална среда на живот. Поради това интереса към моделите инструменти, които се предоставят от банковите и небанковите институции определено се предлагат за да се удовлетворят нуждите на клиентите, независимо от това каква е тяхната професионална реализация. За едни категории работници и служители се предлагат конкретни параметри и изисквания, а други могат да ползват преференции и гъвкави условия само защото са си избрали професия ,която се разглежда като вариант за стабилни и редовни доходи. Както банките така и небанковите институции ежедневно преразглеждат вариантите, с които могат да привлекат повече потребители и кандидати за кредитиране. Дали това ще са ниски лихви и постоянни за целия период на кредита, възможност за предсрочно погасяване без налагане на наказателни такси, обслужването на кредита също няма да бъде натоварено с допълнителни вземания и други са част от общата концепция за това да се намери баланс по отношение на търсенето и предлагането.

Кандидатстването за заем може да е провокирано от различни  потребности. На това се дължи и многообразието от варианти, които се предлагат от кредиторите. Въпрос на нужда от определена сума пари, варианти за погасяването на заема, иновативни методи за привличане на клиенти, онлайн заявки и още много други показатели имат отношение върху това какъв е подходящия за самите нас заем. Но най-голямото преимущество на съвременния клиент е именно многообразието от финансови ресурси, от които може да избира. Разбира се, ако се радвате на добра професионална изява и разполагате със стабилни доходи можете да ползвате заеми, които са с гарантирани ниски параметри като лихва, процент ГПР и дори отпадане на такси по обслужването на задължението.